ÜRÜNLER

Avcılar Sigorta olarak sizlere çeşitli sigorta alanlarında hizmet vermeye devam ediyoruz. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerler iletişime geçin...

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.


Yük Sigortaları

Emtea Taşıma Sigortası
- Bir malın taşıma aracı ile taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya kazaya bağlı olarak zararları nakliyat sigortası teminatları altına alır.

Kıymet Taşıma Sigortası
- Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.

Tekne Sigortaları
Tekne & Makine Sigortası
Tekne Harp & Grev Sigortası
Tekne Kira Kaybı Sigortası
Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası
Balıkçı Tekneleri Sigortası
Anadolu Sigorta Yat Asistans Hizmeti
Tekne / Yat İnşa Sigortası
Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları
Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
- Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
- Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.

Nakliyat Aracısı Sorumluluk
- Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.

Depocu Yasal Sorumluluk
- Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alır.

Nakliyat Branşına Bağlı Sorumluluk Sigortaları
Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası
Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası
Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası